Personlighetsutveckling är bland annat ett begrepp inom psykoanalysen och som syftar till att beskriva hur en individ utvecklas under hela sin levnad.  Man har bland annat försökt visa på att en persons egenskaper grundläggs tidigt i livet, men även att en människas utvecklingsprocess inte följer ett visst tidsmönster eller sker i en viss kronologisk ordning.
                                                                                                                              
När du får förståelse för något du har studera... påbörjat och avslutat så har du gjort en personlig utveckling.
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2011* Uppdaterad 2015