Sia - att hitta det som är borttappat
När någon ber mig om hjälp vid borttappade saker eller djur får jag information om hur det ser ut där föremålet eller djuret befinner sig i första hand. Därefter kan jag se lite om det som finns omkring, med andra föremål, färger och former.  Om informationen är knapphändig brukar jag be att få kanalisera och återkomma med en beskrivning mer utförd. När jag kanaliserar tar jag kontakt med andevärlden och få därigenom all information jag behöver.
 
Alla intäkter går till Operation Smile Sverige.
 
 
Om du behöver hjälp att hitta någon ägodel klicka här
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2018*