Någon gång i livet händer det.....
 
...plötsligt tappar man fotfästet och behöver någon att samtala med. För dig som känner behov att sitta ner i en lugn och trygg miljö och hämta andan ett tag finns jag som samtalspartner.
 
 
 
Privat enskild sittning
Konsultation 
Coaching
Det kan handla om allt från att du inte vet vilken röd tråd du ska dra i eller att du bär på sorg. Alla samtal och frågor är välkomna där vi tillsammans skapar en framåt anda i positiv riktning.
 
Jag har tystnadsplikt
I bland tar livet en annan väg än tänkt och där står man överrumplad
Boka här
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2011* Uppdaterad 2015