Någon gång i livet händer det.....
 
...plötsligt tappar man fotfästet och behöver någon att samtala med. För dig som känner behov att sitta ner i en lugn och trygg miljö och hämta andan ett tag finns jag som samtalspartner.
 
 
 
Privat enskild sittning/session 
 
Det kan handla om allt från att du inte vet vilken röd tråd du ska dra i eller att du bär på sorg. Alla samtal och frågor är välkomna där vi tillsammans skapar en framåt anda i positiv riktning.
 
Jag har tystnadsplikt
I bland tar livet en annan väg än tänkt och där står man överrumplad
Boka här
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2018*