Tanke till Buddha
Sänd en helande tanke till Buddha.
En god förebild för oss människor här på jordelivet
Lyssna till meditationen här
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2018*