Energimålning
Här får du lära dig att se auran, energifälten som finns i och omkring oss. I dessa skikt lagras händelser och situationer som kan påverka oss både positivt och mindre bra.
 
Med kunskap om chakra som står i relation till auran och dess energikropparna kan man genom färger utläsa livsenergins flöde. Med denna hjälp kan man vägleda människor på ett bra sätt. De händer att klienter känner igen informationen, som de själva varit inne på och kan då se att de är på rätt väg.
 
Du kommer att få teoretisk och pratiska verktyg för att lära dig att göra auramålning. Det är både spännande och roligt. Är du en skapande människa med målning som intresse så rekomenderar jag dig den här formen av lära.
 
 
 
Kostnad: 2400:-
 
 
Anmälningsavgift 500:- sätts in på : Swiss 1231495605 Sidensjö sparbank 8286-7 3630464-0 eller Bankgironr: 483-6003 märk med ditt namn och kurs.
 
Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka men kan användas inom Sunsouls kommande arrangeman/behandlingar/sittningar.
 
Ta med dig den mat du vill äta.
En av mina energimålningar under min mediumutbildningen
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2011* Uppdaterad 2015