Energiavläsning barn
Har du ett barn med stark vilja där du har svårigheter att förstå samspelet er emellan, så hjälper jag dig att läsa av ditt barn genom dig. Det kan ge dig större förståelse och information om vad det kan finnas för underliggande problematik eller situation som skapar detta tillstånd.
Här får du information om barnets fysiska, mentala och känslommässiga utveckling och vägledning hur du kan bemöta ditt barn och skapa en bra grund för er relation.
 
 
 
Du vet väl om att du är värdefull
Att du är älskad här och nu
Att du är älskad för din egen skull
Och ingen annan är som du
 
Boka energiavläsning barn
Energiavläsningskurser
Energiavläsning relation
Energiavläsning djur
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2011* Uppdaterad 2015