Egna upplevda Andliga möten
  • En röst bad mig köpa blommor
  • Möte med en gamal farbror
  • Köksmötet
  • Nostradamus
  • Jungfru Maria
  • Min farfar
  • Aylar
Vill du lära dig kanalisera?

Vad är kanalisering?
  • Johannes Döparen
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2011* Uppdaterad 2015