Änglakorts tydning
 
Dåtid - nutid - framtid
 
Chakraläggning med 7 kort
 
Svar på dina specifika frågor
 
 
 
 
Genom att använda mig av Ängla och Ferieskort som tolkning kommer jag djupare in i vägledningen. Det är ett arbetsredskap för att få ut mer av läsningen i detalj.
Boka en läsning
Görs även via distans
Copyright* sunsouls friskvård & vägledning*2011* Uppdaterad 2015